» 
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Arabic Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

definition - Határozószó

definition of Wikipedia

   Advertizing ▼

synonyms - Határozószó

határozószó (n.)

határozó

analogical dictionary

   Advertizing ▼

Wikipedia

Határozószó

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A határozószó olyan szófaj, amelynek fő mondattani funkciója az ige által kifejezett cselekvés, történés vagy állapot körülményeinek pontosítása. Egyes határozószók a cselekvő állapotát jelölik (állapothatározó szók), mások pedig a cselekvés vagy a történés erősségét (fokhatározó szók). Ez utóbbiak melléknevet vagy más határozószót is kiegészíthetnek.

Egyes nyelvekben, például az újlatin nyelvekben, a határozószó változatlan alakú szófaj, azaz nem ragozható. A magyar nyelvben viszont legalábbis egyes határozószók toldalékolhatók: fentfentebb, fentről.

Tartalomjegyzék

Osztályozás

A határozószókat többféle szempontból lehet osztályozni.

 • alakulásuk szempontjából:
– nem képzett határozószók: ma, itt, már
– képzett határozószók: szépen, gyorsan, magyarul
– szófajváltás nyomán keletkezett határozószók: este, éjjel, reggel
 • konkrét vagy elvont jellegük szempontjából:
– konkrét határozószók, azaz érzékelhető tartalmúak: lassan, gyorsan
– elvont határozószók, azaz nem érzékelhető tartalmúak: így, úgy, nagyon
 • Jelentésük szempontjából mindegyik határozószó-fajtának megfelel egy határozófajta:
– módhatározó-szók:
– tulajdonképpeni módhatározó-szók: jól, rosszul, betegesen
– fok- és mértékhatározó-szók: nagyon, kevésbé, sokkal
– helyhatározó szók: itt, ott, fent
– időhatározó szók: most, már, még
– állapothatározó szók: egyedül, együtt, külön[1]
Ebből a szempontból lehet még szó a következő két határozószó-kategóriáról:
– szakosodott (specifikus) határozószó, amelynek csak egy jelentése van, azaz csak egyféle határozó lehet: jól (csak módhatározó szó), holnap (csak időhatározó szó)
– több jelentésű (nem specifikus) határozószó: közel (helyhatározó vagy módhatározó szó)
 • A körülmény kifejezésének közvetlen vagy közvetett jellegének szempontjából van:
– nem névmás jellegű határozószó (a legtöbb), amely közvetlenül fejezi ki a körülményt: kint, bent, lent, fent
– névmás jellegű határozószó, amely a szövegkörnyezetében található, a körülményt közvetlenül kifejező szóra utal:
– mutató határozószó: itt, ott, így (példa mondatban: Jól bírja a hideget, mert Szibériában nőtt fel, és ott nagyon hideg van.)
– kérdő határozószó: hol?, mikor?, hogyan?
– vonatkozó határozószó: ahol, amikor, ahogyan[2]
– határozatlan határozószó: máshol, valamikor, valahogy
– tagadó határozószó: sehol, soha
– fokozható határozószók: jól, nehezen, közel, későn
– nem fokozható határozószók: így, alig, még

Mondattani osztályozás

Mondattani szempontból a határozószók több kritérium szerint osztályozhatók:

 • mondatszó vagy mondatrész jellegük szempontjából:
– önmagukban tagolatlan mondatot képező határozószók (mondatszók): – Igen., – Nem., – Persze.[3]
– mondatrészként létező határozószók (a legtöbb)
 • mondattani funkciójuk létezése szempontjából:
– mondattani funkció nélküli határozószók (elégtelen lexikális tartalmuk miatt): azaz, csak, legalább
– mondattani funkciót betöltő határozószók: közel, holnap, szándékosan
 • az alárendelés szempontjából:
– igének, melléknévnek vagy más határozószónak alárendelt határozószók: szépen énekel, nagyon csúnya, túl lassan
– alárendelő határozószók (amellett, hogy más mondatrésznek vannak alárendelve): Messze lakom a várostól.
 • kötőszóval való viszonyban állásuk szempontjából:
– kötőszóval viszonyban álló határozószók (összetett mondatban): Úgy jelezz nekem, hogy senki más ne lássa.
– kötőszóval viszonyban nem álló határozószók: Soha nem mondtam, hogy ne gyere ide.

Jegyzetek

 1. Magyar nyelvtanokban számon tartott határozószó-fajta, de más nyelvtanokban (francia, román) a módhatározó szók közé sorolják.
 2. Egyes nyelvek hagyományos nyelvtanában, például a francia nyelvében vagy a magyar nyelvében, ezek kötőszókként vannak számon tartva, más nyelvekében, például a román nyelvében határozószókként.
 3. Egyes magyar nyelvészek, mint Kugler Nóra [2001]: Próbák és szempontok a módosítószók elhatárolásához. Magyar Nyelvőr, 2. szám (április–június), ezeket a módosítószók szófajába sorolják.

Források

 • Avram, Mioara [2001]: Gramatica pentru toţi (Nyelvtan mindenkinek). Humanitas, Bukarest
 • Constantinescu-Dobridor, Gheorghe [1980]: Mic dicţionar de terminologie lingvistică (Nyelvészeti terminusok kisszótára). Albatros, Bukarest
 • Nagy Kálmán [1980]: Kis magyar nyelvtankönyv. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest

 

All translations of Határozószó


sensagent's content

 • definitions
 • synonyms
 • antonyms
 • encyclopedia

 • definíció
 • szinonima

   Advertising ▼

Webmaster Solution

Alexandria

A windows (pop-into) of information (full-content of Sensagent) triggered by double-clicking any word on your webpage. Give contextual explanation and translation from your sites !

Try here  or   get the code

SensagentBox

With a SensagentBox, visitors to your site can access reliable information on over 5 million pages provided by Sensagent.com. Choose the design that fits your site.

Business solution

Improve your site content

Add new content to your site from Sensagent by XML.

Crawl products or adds

Get XML access to reach the best products.

Index images and define metadata

Get XML access to fix the meaning of your metadata.


Please, email us to describe your idea.

WordGame

The English word games are:
○   Anagrams
○   Wildcard, crossword
○   Lettris
○   Boggle.

Lettris

Lettris is a curious tetris-clone game where all the bricks have the same square shape but different content. Each square carries a letter. To make squares disappear and save space for other squares you have to assemble English words (left, right, up, down) from the falling squares.

boggle

Boggle gives you 3 minutes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame !

English dictionary
Main references

Most English definitions are provided by WordNet .
English thesaurus is mainly derived from The Integral Dictionary (TID).
English Encyclopedia is licensed by Wikipedia (GNU).

Copyrights

The wordgames anagrams, crossword, Lettris and Boggle are provided by Memodata.
The web service Alexandria is granted from Memodata for the Ebay search.
The SensagentBox are offered by sensAgent.

Translation

Change the target language to find translations.
Tips: browse the semantic fields (see From ideas to words) in two languages to learn more.

 

6891 online visitors

computed in 0.047s

I would like to report:
section :
a spelling or a grammatical mistake
an offensive content(racist, pornographic, injurious, etc.)
a copyright violation
an error
a missing statement
other
please precise:

My account

login

registration

   Advertising ▼